Stichting van het Onderwijs

afbeelding home

Samenwerking; van voorschool tot eindonderwijs

Op het eerste gezicht lijken een basisschool, middelbare school, roc, hogeschool en universiteit niet op elkaar. Ze hebben allemaal een eigen profiel en elke sector kent zijn eigen specifieke uitdagingen. Toch heeft het onderwijs een gezamenlijke opdracht die veel sterker zichtbaar zou moeten zijn. Leerlingen worden het best op de maatschappij voorbereid als het onderwijs samenwerkt, van voorschool tot eindonderwijs.


Uitgelicht nieuws

Schotten weg tussen de sectoren voor betere aansluiting

Versoepel de overgangen tussen de onderwijssoorten en laat het onderwijs beter aansluiten bij de talenten en de ontwikkeling van de individuele leerling en student. Die boodschap geven de deelnemers aan de conferentie 'Elk talent telt' mee aan de Stichting van het Onderwijs.

De werkconferentie over een doorlopende lijn van talentontwikkeling die de Stichting van het Onderwijs op 25 mei in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger organiseert, heeft tot doel om bij alle sectoren en lagen van het onderwijsveld te rade te gaan over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en studenten hun talenten volop kunnen ontwikkelen? En wat is daarvoor nodig binnen het onderwijssysteem? Ongeveer 250 deelnemers – leerkrachten, leerlingen en studenten, ouders, schoolleiders, bestuurders, voorzitters en medewerkers van onderwijsorganisaties en andere betrokkenen discussieerden mee over deze vragen. Minister Bussemaker opende de bijeenkomst.

Lees de verslagen van de plenaire bijeenkomst, het college en de deelsessies

 

terug naar boven