Stichting van het Onderwijs

04 juli 2016

Schotten weg tussen de sectoren voor betere aansluiting

Versoepel de overgangen tussen de onderwijssoorten en laat het onderwijs beter aansluiten bij de talenten en de ontwikkeling van de individuele leerling en student. Die boodschap geven de deelnemers aan de conferentie 'Elk talent telt' mee aan de Stichting van het Onderwijs.

De werkconferentie over een doorlopende lijn van talentontwikkeling op 25 mei in Amsterdam heeft tot doel om bij alle sectoren en lagen van het onderwijsveld te rade te gaan over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en studenten hun talenten volop kunnen ontwikkelen? En wat is daarvoor nodig binnen het onderwijssysteem? Ongeveer 250 deelnemers – leerkrachten, leerlingen en studenten, ouders, schoolleiders, bestuurders, voorzitters en medewerkers van onderwijsorganisaties en andere betrokkenen discussieerden mee over deze vragen. Minister Bussemaker opende de bijeenkomst. Van alle onderdelen zijn verslagen en foto`s gemaakt.

Verslagen

Plenair verslag 'Elk talent telt'
College met Alexander Rinnooy Kan
Werksessie: De impact van vroegselectie. Voorkomen negatieve gevolgen van steeds vroegere selectie
Werksessie: Grenzen aan maatwerk?
Werksessie: Open of gesloten toegangspoorten?
Werksessie: Ontschotten en verbinden
Werksessie: Toekomstbestendige leerlijn


terug naar boven