Samenwerking van voorschool tot eindonderwijs

Op het eerste gezicht verschillen een basisschool, middelbare school, mbo-opleiding, hogeschool en universiteit van elkaar. Ze hebben hun eigen profiel en elke sector kent zijn eigen uitdagingen en belangen. Maar zij dragen bij aan een groter geheel: de hele onderwijssector heeft een gezamenlijke opdracht die zichtbaarder mag zijn. Leerlingen en studenten krijgen de beste voorbereiding op de maatschappij als leerlijnen doorlopen en onderwijssectoren samenwerken, van voorschool tot eindonderwijs. Die sectoroverstijgende samenwerking staat centraal bij de Stichting van het Onderwijs, het platform van alle werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Nieuws

Succesvol Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam

Tien (kandidaat)-gemeenteraadsleden debateren over lerarentekort, kansenongelijkheid en betere aansluiting op de arbeidsmarkt op het podium voor het Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam.

Agenda

  • Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten gepland